Servis Naročnikom zagotavljamo celovito podporo vsem informacijskim funkcijam in procesom.

  • Servis

Servis

Vse več podjetij se odloča za pogodbeno vzdrževanje lastnega IT okolja, kar primarno pomeni nižje stroške lastništva. Možnosti ob sklenitvi pogodbe so številne in se določijo glede na karakteristike in velikost vaše IT infrastrukture.

Prednosti vzdrževalnih pogodb so:

  • dogovorjen odzivni čas in rok popravila ali odprave napake
  • redno pregledovanje stanja in preventivno vzdrževanje naprav in sistemov
  • možnost zagotavljanja nadomestna opreme za čas popravila ali odprave napake
  • odprava napake preko oddaljenega dostopa ali direktno na lokaciji (pri stranki)
  • natančen nadzor nad stroški in sprotno obveščanje o morebitnih nepredvidenih posegih
  • možnost izdelave mesečnih poročil (opravljena vzdrževalna dela, statistika dostopov,...)
  • možnost dogovora odzivnosti v rednem delovnem času (običajno) ali tudi izven rednega delovnega časa (potreba predvsem v primerih vzdrževalnih del ki vplivajo na delovanje sistemov in storilnost uporabnikov)

Naročnikom zagotavljamo celovito podporo vsem informacijskim funkcijam in procesom, od osebnih računalnikov, do največjih strežniških sistemov, od svetovanja pri izbiri opreme do sistemske integracije in razvoja prilagojenih programskih rešitev, od izobraževanja uporabnikov do celovite ponudbe vzdrževanja vseh vrst informacijskih sistemov in opreme .